TestSverige


En mötesplats för testare, testledare och andra som jobbar med test i Sverige.


Klicka här för att gå med

Kontakta oss om länken inte fungerar.

Vad är TestSverige?

TestSverige är en Slack-chat för testare, testledare och andra som jobbar med (mjuk- och hårdvaru-) test i Sverige. Det finns två mål med TestSverige:

Främja samarbete mellan olika regioners mötesplatser för testare.

Fungera som en virtuell mötesplats där testare kan inspirera och hjälpa varandra.

Vem äger TestSverige?

Idén med en gemensam Slack-chat kom upp under ett ConTest, en mötesplats för testare i Malmö. En mindre grupp representanter för mötesplatserna ConTest (Malmö), EAST (Linköping) och Passion for Testing (Göteborg) skapade sedan det som kom att bli TestSverige. Ingen specifik organisation, företag eller person står som ansvarig för initiativet utan det är tänkt som en samägd mötesplats vars riktning bestäms av medlemmarna.

Varför ska du komma med?

För att utöka ditt professionalla (test)nätverk

För att hålla dig underrättad om möten nära dig

För att få tips på artiklar, presentationer mm.

För att få hjälp att ta nästa steg i din utveckling

För att få hjälp med just dina (test)problem

För att kunna hjälpa andra

NDA

Som anställd eller konsult har du högst troligen accepterat en non-disclosure agreement. Tänk på att du bryter mot denna NDA om du lämnar ut företagshemlig information på TestSverige så ta det i beaktning när du t.ex. ber om hjälp, ställer frågor eller delar med dig av erfarenheter.

Som medlem i TestSverige förväntar vi oss av dig att du inte missbrukar eventuell information som av misstag delats till dig av andra testare då det är lätt att råka sprida en konfidentiell detalj när man t.ex. ber om hjälp.

Förhållningsregler

I TestSverige är ämnet testning, håll dig till det.

I TestSverige representerar du dig själv, inte t.ex. ett företag eller en organisation.

Rätt kanal är inte alltid självklart men läs ”purpose” och gör ditt bästa.

Behandla alla lika, vi kommer agera på sexism, rasism och andra former av trakasserier.

Vi uppmuntrar utbyte av idéer och livliga diskussioner, men visa respekt för att alla inte delar din erfarenhet eller åsikt; håll en god ton.

Överdriven annonsering eller annonsering som inte är relevant för testning kommer tas bort, skaparen varnas och blir det nödvändigt, tas kontot bort.