SMELL

Välkommen

Jag och Göran omger oss konstant av passionerade personer som drivs av att lära sig ännu mer och bli än bättre på de områden de är intresserade av. Det är ur detta som SMELL, Swedish Meetup on Extraordinary Love for Learning, har växt fram: Vi vill skapa en konferens som konkret helt handlar om att göra sitt eget lärande ännu bättre.

Vi har inspirerats av den form vi mött inom vår bransch, nämligen peer-konferenser; ett format där en mindre grupp “experter” möts för att dela erfarenheter istället för teorier. Skrämmer ordet “expert” dig? Var lugn, vi är själva inga “experter”, vi är passionerade lekmän, och det är det precis vad vi kräver av dig också. Som deltagare ska du ska bry dig innerligt om din förmåga att lära dig saker och du ska vara intresserad av att förbättra den processen. Kortfattat: du ska vara genuint passionerad.

Vi ses den 16-17 mars i Gränna!

Tema

SMELL kommer handla om hur vi deltagare förbättrar vår kapacitet att lära oss. Det innefattar både konkreta tekniker för att lära snabbare, sätt som får lärande att hända än mer frekvent och metoder för att göra det roligare. Vi har medvetet valt att inte smalna av ämnet dels för att deltagarna gemensamt ges den chansen ändå (se Schema) och dels för att det är ett outforskat fält för oss i såna här sammanhang.

Med det sagt har vi inte skapat en konferens för att prata om “vad som helst”. Först och främst är fokus på personlig kunskapsinhämtning och att lära sig kognitiva färdigheter. Så t.ex. utlärningstekniker går bort. För det andra kommer vi som sagt jobba utifrån erfarenheter, inte teori, så konferensen bygger på praktiska inlärningstekniker, att skapa en effektiv inlärningsmiljö, “inlärningshacks” och praktiska tekniker rörande motivation. Du får gärna förklara och styrka det du säger med teori men det vi pratar om ska i botten vara självupplevt, inte självuppläst.

Regler

Det finns en del regler och riktlinjer som vi förhåller oss till, i övrigt är det fritt upp till oss deltagare att styra hur vi vill ha det.

 1. Detta är en ideell sammanslutning som inte ska generera någon vinst. Det vi betalar täcker våra egna kostnader för mat, logi och konferensrum.
 2. Vi använder inte forumet för att göra direkt reklam för våra egna tjänster eller företag. Däremot så ska vi självklart dela med oss av vad vi själva har gjort.
 3. Kärnan är erfarenhet. Vi får gärna stödja detta med teori men vi är här för att prata om vad vi gjort, sett, hört, känt och upplevt samt vad det har resulterat i; inte för att dela idéer och modeller om saker vi tror kan fungera.
 4. Detta är ett forum för passionerade självlärare. Man är inte med endast för att lyssna, man är med för att delta. Detta manifesteras t.ex. i de obligatoriska förberedelserna (se Förberedelser).
 5. Alla deltagare får vidareförmedla det som sägs på konferensen med kravet att samtliga deltagare finns noterade som bidragande till informationen. Vi kan alltså skriva artiklar om det vi kommer fram till om det verkar intressant så länge vi delar med oss av äran.

Konferens

Pris

Anmälan

Format

För att säkra att SMELL handlar om exakt de frågorna som deltagarna brinner för och tror sig kunna bidra positivt till så kommer vi köra en mer klassisk Open Space under dag 1 (se Schema).

 1. Alla som vill skriver ner ett ämne eller fråga som de vill ha en session om på en post-it. Man skriver även sitt namn på lappen. När man gör detta så förbinder man sig till två små men viktiga saker:
   
  • Man skall väldigt kortfattat (ca 30 sek) presentera ämnet eller frågan till resen av deltagarna.
  • Man blir ansvarig för denna session om den hålls. Det betyder att man ansvarar för vart den skall hållas och att den avslutas i tid.
 2. Efter att alla som vill har skapat post-its presenteras dessa för gruppen och sätts upp på en whiteboard.
 3. Alla går fram till tavlan och skapar tillsammans ett schema för dagen genom att placera post-it lapparna i olika spår. Man kommer även överens om hur långa sessioner vi skall köra. Alla sessioner har samma längd. Oftast nöjer man sig med att planera en halvdag för att senare köra en ny planeringsrunda. Post-its som inte än kommit med i schemat sparas på whiteboarden tills nästa planeringsrunda.
 4. När schemat är satt kör man igång. De personer som har sitt namn på de sessionerna som står först anger en plats, skriver upp den och beger sig dit. T.ex. baren, biblioteket eller konferensrum X. Sessionen är timeboxad till den tidigare överenskomna tiden. Övriga deltagare går till den session som de känner för att delta i.
 5. När tiden är slut återsamlas alla och varje grupp kör en väldigt kort summering om sessionen inför de andra grupperna.
 6. Sen börjar nästa session, och så håller man på tills det inte finns fler schemalagda sessioner.

Några viktiga saker.

Dag två kommer vi köra Open Space på samma vis om inte andra förslag kommit in. Läs mer under “Förberedelse: Format för dag två” för mer information om vad detta innebär.

Schema

Lördag

Innan 09:00Du checkar in på hotellet, lämnar väskor och är redo att starta
09:00-10:00Information och konferens-check-in
10:00-10:30Skapa schema för dag 1
10:30-12:00Open space
12:00-13:00Gruppfoto och gemensam lunch
13:00-14:30Deltagarpresentationer (se Förberedelser)
14:30-16:00Open Space fortsätter
16:00-17:00Röstning av upplägg för dag två samt check-out för dag ett
17:00-18:00Fri aktivitet
18:00-19:30Gemensam trerätters-middag
Efter 19:30Kvällsaktiviteter

Söndag

Innan 09:00Frukost och morgonbestyr
09:00-09:30Check-in och skapa schema för dag 2
09:30-11:00Open Space (preliminär)
11:00-12:00Check out och avslut
12:00-13:00Gemensam lunch

Förberedelser

Förberedelse (valfri): Gemensam Mindmap

Så snart du anmält dig kommer vi ge dig tillgång till en gemensam mindmap skapad i MindMeister. Denna mindmap är tänkt att täcka självlärande brett. Syftet är dels att nyttja den otroliga kunskapsbank deltagarna är, dels att fungera som grund för de obligatoriska förberedelserna, dels att ge inspiration till diskussionerna på själva konferensen samt dels att skapa något konkret att ge till oss själv och världen efter konferensen.

Du som deltagare väljer fritt hur mycket du engagerar dig i arbetet med att ta fram den, samtligas namn kommer dock anges som författare när den väl görs publik.

Förberedelse (obligatorisk): Inlärning på nytt sätt

När som helst innan konferensen väljer du ett ämne, exempelvis en bubbla i den gemensamma mindmappen, och fördjupar dig inom detta ämne. Det viktiga är inte hur mycket du lär dig om detta ämne eller vilket ämne du väljer utan att du gör det på ett sätt som känns nytt för dig.

Exempel:

Detta ska vara en rolig övning så ta ett ämne som intresserar dig, vare sig det är relevant för självlärande eller ej. Lägg inte för stor press på dig, det är en lekfull övning, inte en situation där du förväntas förändra världens syn på lärande; utmana dig själv inte andra.

Förberedelse (obligatorisk): Deltagarpresentation

På konferensen kommer samtliga deltagare att väldigt kort presentera hur deras “inlärning på nytt sätt” gick:

Förberedelse: (valfri) Format för dag två

SMELL handlar mycket om att utmana sitt sätt till lärande och därför vill vi ge er chansen att föreslå ett annat format eller modifikationer till vår version av Open Space. Det handlar inte om vag planering, vi har ett tydligt alternativ; det handlar om en möjlighet att påverka bortom vad som normalt ges i såna här sammanhang.

Exempel på andra upplägg ni skulle kunna föreslå:

Så har ni idéer på andra format eller variationer på vår Open Space. Gå med i chatkanalen (se Kontakt nederst) och dela dessa idéer. För att göra vår tid i Gränna så effektiv som möjligt kommer vi dock diskutera dessa alternativ före konferensen inte under. Som deltagare väljer man om man vill bidra till diskussionen. Notera att man oavsett får chansen att rösta i slutet av dag ett.

Målet med SMELL

SMELL?

Avslutningsvis, varför heter det SMELL; Swedish Meetup on Extraordinary Love for Learning? Jo, de peer-konferenser som länge anordnats inom mjukvarutestning har medvetet getts lite tarvliga namn; t.ex. SWET (Sverige), PEST (Estland) och DEWT (Nederländerna). Eftersom vi inspirerats starkt av dessa ville vi följa samma tradition så “What comes after SWET? SMELL”.

... Japp, vi är en sån konferens, en sån där akronymen kom först.

Kontakt

Göran Bakken:0733 - 55 93 07goran.bakken@houseoftest.se
Erik Brickarp:070 - 85 419 85erik.brickarp@verisure.com
Amalias Hus:0390 - 413 23info@amaliashus.se

En privat Slack-kanal har satts upp upp på TestSverige (http://testsverige.se).
I denna kanal kan ni ställa frågor, lösa samåkning, ge förslag osv. Det är inget måste att ni finns där men det gör vårt liv enklare. Det är även här ni kan påverka upplägget för dag 2.

Varmt välkomna!

/Göran och Erik