SMELL 2020

Välkommen

Våren 2019 hölls en konferens, SMELL, av och med upphovsmännen Göran Bakken och Erik Brickarp. 2020 tar Jonas Breisel och jag, Martin Berggren, över facklan och fortsätter i samma goda ton och anda som präglade SMELL 2019. Erik och Göran vände sig till de personer i sitt kontaktnät som är uppslukade av sitt eget lärande och utveckling inom sina ämnen. Det är en intention vi fortsätter med.

SMELL (Swedish Meetup on Extraordinary Love for Learning) är en konferens med fokus på att utveckla och göra sitt eget lärande bättre.

Även detta tillfälle kommer att baseras på formatet peer-konferens, ett format för en mindre grupp av ”experter” som träffas för att utbyta erfarenhet snarare än teorier. Ordet expert ska inte tolkas bokstavligt i den här kontexten, alla inbjudna har en erfarenhet de kan dela med sig av och det är också det som är och har visat sig vara kärnan i konferensen, ett förutsättningslöst utbyte av personlig erfarenhet tillsammans med andra likaledes motiverade människor. Vad som är viktigast är att vara genuint och passionerat intresserad av att förbättra sin läroprocess, tillsammans med andra.

Vi ses i Ulricehamn 17-18 Oktober!

Tema

SMELL handlar om hur vi förbättrar vår kapacitet till självlärande. Vi utgår från någonting som i grunden är självupplevt, som gärna får stärkas med teori, men vi undviker att reiterera redan befintlig kunskap.
Syftet med konferensen är att vi tillsammans ska få metoder för effektivare personlig kunskapsinhämtning, öka kognitiva färdigheter och hitta fler tekniker för snabbinlärning. Samtidigt vill vi bidra till att öka frekvensen av lärandet och på det hela taget göra lärandet roligare.
För att uppnå det här utgår vi från våra egna, beprövade, erfarenheter, inte teori, så konferensen bygger på praktiska inlärningstekniker, att skapa en effektiv inlärningsmiljö, “inlärningshacks” och praktiska tekniker rörande motivation.
Ämnet är medvetet valt att vara öppet, under konferensen kommer deltagarna själva gemensamt kunna snäva ner fokus till det som är mest relevant, eller kanske välja att inkludera ett sidoämne.

Regler

Det finns en del regler och riktlinjer som vi förhåller oss till, i övrigt är det fritt upp till oss deltagare att styra hur vi vill ha det.

 1. Detta är en ideell sammanslutning som inte ska generera någon vinst. Det vi betalar täcker våra egna kostnader för mat, logi och konferensrum.
 2. Vi använder inte forumet för att göra direkt reklam för våra egna tjänster eller företag. Däremot så ska vi självklart dela med oss av vad vi själva har gjort.
 3. Kärnan är erfarenhet. Vi får gärna stödja detta med teori men vi är här för att prata om vad vi gjort, sett, hört, känt och upplevt samt vad det har resulterat i; inte för att dela idéer och modeller om saker vi tror kan fungera.
 4. Detta är ett forum för passionerade självlärare. Man är inte med endast för att lyssna, man är med för att delta. Detta manifesteras t.ex. i de obligatoriska förberedelserna (se Förberedelser).
 5. Alla deltagare får vidareförmedla det som sägs på konferensen med kravet att samtliga deltagare finns noterade som bidragande till informationen. Vi kan alltså skriva artiklar om det vi kommer fram till om det verkar intressant så länge vi delar med oss av äran.

Konferens

Pris

Anmälan

Open Space

För att säkra att SMELL handlar om exakt de frågorna som deltagarna brinner för och tror sig kunna bidra positivt till så kommer vi köra en mer klassisk Open Space under dag 1 (se Schema).

 1. Alla som vill skriver ner ett ämne eller fråga som de vill ha en session om på en post-it. Man skriver även sitt namn på lappen. När man gör detta så förbinder man sig till två små men viktiga saker:
   
  • Man skall väldigt kortfattat (ca 30 sek) presentera ämnet eller frågan till resen av deltagarna.
  • Man blir ansvarig för denna session om den hålls. Det betyder att man ansvarar för vart den skall hållas och att den avslutas i tid.
 2. Efter att alla som vill har skapat post-its presenteras dessa för gruppen och sätts upp på en whiteboard.
 3. Alla går fram till tavlan och skapar tillsammans ett schema för dagen genom att placera post-it lapparna i olika spår. Man kommer även överens om hur långa sessioner vi skall köra. Alla sessioner har samma längd. Oftast nöjer man sig med att planera en halvdag för att senare köra en ny planeringsrunda. Post-its som inte än kommit med i schemat sparas på whiteboarden tills nästa planeringsrunda.
 4. När schemat är satt kör man igång. De personer som har sitt namn på de sessionerna som står först anger en plats, skriver upp den och beger sig dit. T.ex. baren, biblioteket eller konferensrum X. Sessionen är timeboxad till den tidigare överenskomna tiden. Övriga deltagare går till den session som de känner för att delta i.
 5. När tiden är slut återsamlas alla och varje grupp kör en väldigt kort summering om sessionen inför de andra grupperna.
 6. Sen börjar nästa session, och så håller man på tills det inte finns fler schemalagda sessioner.

Några viktiga saker.

Dag två kommer vi köra Open Space på samma vis om inte andra förslag kommit in. Läs mer under “Förberedelse: Format för dag två” för mer information om vad detta innebär.

Förberedelser

Reflektion över årets lärande (Obligatorisk):

Uppgiften syftar till att du ska utforska och göra ett introspektiv över ditt egna lärande, undvik därför att fastna på vilket ämne eller situation du vill arbeta med och koncentrera dig istället på när ditt egna lärande utmanats eller transformerats. Fastna inte i fällan att försöka göra en perfekt studie, försök att istället närma dig uppgiften lite lättsamt och tänk på att det här är någonting du i första hand gör för din egen skull.

Tänk på att ha roligt när du gör övningen och utmana dig själv på ett lekfullt sätt. Undvik att ge dig själv prestationsångest med för höga ambitioner, du förväntas inte presentera vetenskapligt vidimerade resultat, trots allt.

Deltagarpresentation (Obligatorisk):

På konferensen kommer alla deltagare få presentera lite kort vad de kommit fram till under sin reflektion:

Det kan vara en intimiderande upplevelse att stå framför en publik och tala från hjärtat, men det kan samtidigt vara en givande och befriande upplevelse. Det kommer att finnas många vana talare bland deltagarna, tveka inte att utnyttja deras erfarenhet.

De som vill agera som talarmentorer får gärna meddela det i sin anmälan.

Och kom ihåg, alla vill att du ska lyckas!

Välja format:

Grunden för SMELL kommer att basera sig på Open Space, men vi är samtidigt medvetna om att deltagarna är kompetenta och engagerade individer som mycket väl kan ha ytterligare idéer på hur konferensen skulle kunna genomföras. Vi har diskuterat olika alternativ, även med tidigare deltagare, men tar självklart gärna emot ytterligare återkoppling. Vi har en bra bild av vad vi vill åstadkomma och hur planeringen ska se ut, men då konferensen bygger på alla deltagares engagemang lämnar vi gärna öppet för inflytande.

En bra plats att diskutera alternativ och nya inslag på konferensen är chattkanalen på Slack, om du inte redan är medlem på Testsverige.se rekommenderar vi att du ser till att få tillgång till vår privata kanal, där inte bara sådana här ämnen kommer att diskuteras.

För att utnyttja tiden så effektivt som möjligt så diskuterar vi alternativ och förbättringar före konferensen och det är det är givetvis valfritt om man vill delta i diskussionen eller inte. Slutgiltigt väljer vi hur vi vill gå vidare på konferensens första dag, där alla får möjlighet att rösta.

Målet med SMELL

SMELL?

Avslutningsvis, varför heter det SMELL; Swedish Meetup on Extraordinary Love for Learning? Jo, de peer-konferenser som länge anordnats inom mjukvarutestning har medvetet getts lite tarvliga namn; t.ex. SWET (Sverige), PEST (Estland) och DEWT (Nederländerna). Eftersom vi inspirerats starkt av dessa ville vi följa samma tradition så “What comes after SWET? SMELL”.

... Japp, vi är en sån konferens, en sån där akronymen kom först.

Kontakt

Jonas Breisel:070-5186265jonas.breisel@xploraforytest.se
Martin Berggren:0730-4330730berggren.martin@gmail.com

En privat Slack-kanal har satts upp upp på TestSverige (http://testsverige.se).
I denna kanal kan ni ställa frågor, lösa samåkning, ge förslag osv. Det är inget måste att ni finns där men det gör vårt liv enklare. Det är även här ni kan påverka upplägget för dagarna

Varmt välkomna!

Jonas och Martin